مصاحبه ای با امیر محمودنیا یکی از بهترینای تیم bar brothers/کلیستنیکس

امیر محمودنیا /amirmahmoudnia

مصاحبه ای با امیر محمودنیا یکی از بهترینای تیم bar brothers

امیر محمودنیا یکی از بهترینای کلیستنیکس در تهران

دانلود

امیر محمودنیا /amirmahmoudnia

امیر محمودنیا
coach

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.